onsdag, juli 02, 2008

Avlyssna dina politiker i Almedalen 2008

Jag uppmanar landets alla bloggare (och andra) att ta sig till Almedalen på Gottland, under politikerveckan den 6-12 juli, för att med hjälp av mobilkameror och mobilinspelning "avlyssna de som avlyssnar dig." Almedalen är hela den den politiska maktelitens sommarnöje.

Jag är själv politiker vet av egen erfarenhet att mycket av det som sägs om de politiska realiterna mellan skål och vägg av politiker, efter klockan 21.00 och över spritglasen på baren Donners brunn i Visby, inte är sådant som våra förtroendevalda vill ska komma till almenhetens kännedom.

Alltså: avlyssna de som vill avlyssna dig. Jag kommer i alla fall att göra det.

Inga kommentarer: